Regulile ofertei publice 1 - AdventureTime

Timpul pentru aventură

Regulile ofertei publice

1. Condiții și prevederi generale
1.1. Servicii – un set de servicii care sunt furnizate de Antreprenor în modul și în condițiile specificate în prezentul Acord și în termenii serviciilor de pe site-ul Antreprenorului.
1.2. Oferta publica – propunerea Antreprenorului (publicata pe site-ul Antreprenorului), adresata unui numar nelimitat de persoane fizice in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, de a incheia prezentul acord in conditiile specificate mai jos.
1.3. Site-ul Antreprenorului este o pagină web de pe Internet la adresa https://adventuretime.md, care este sursa oficială de informare a utilizatorilor despre Antreprenor și serviciile oferite acestora.
1.4. Acceptare – acceptarea deplină și necondiționată de către Utilizator a termenilor Ofertei Publice a Acordului și a termenilor de serviciu de pe site-ul contractantului.
1.5. Utilizatorul este o persoană care a împlinit vârsta de 18 ani și a acceptat Oferta publică a Antreprenorului prevăzută în prezentul Acord și a plătit costul serviciilor.
1.6. Părți – Antreprenor și Utilizator.
1.7. Plată în avans – costul serviciilor contractantului în interpretarea prezentului Acord; pe site-ul contractantului se folosește termenul „Plata în avans”.
1.8. Acordul este o ofertă publică acceptată de Utilizator.
1.9. Aplicație – cererea unui utilizator pentru disponibilitatea unei drumeții de-a lungul traseului.
1.10. Chestionar – un document pe care Utilizatorul îl completează pentru a-și transfera datele necesare pentru ca Antreprenorul să-i furnizeze servicii.
1.11 Liderul grupului este un călător cu experiență care a efectuat de multe ori călătorii independente și de grup. Are experiență practică în drumeții sigure și cunoaștere a zonei.

2. Obiectul contractului
2.1. Antreprenorul se obligă să ofere Utilizatorului posibilitatea de a selecta traseul și datele programului pe site-ul web al Antreprenorului, să ofere echipament pentru închiriere și, de asemenea, să ofere sfaturi privind pregătirea pentru o drumeție sau ascensiune.
2.2. Utilizatorul se obligă să plătească Antreprenorului costul serviciilor.
2.3. Nu pot fi prezentate Antreprenorului nicio pretenție cu privire la eficiența aplicării de către utilizator a cunoștințelor și abilităților obținute în urma consultării. Responsabilitatea pentru utilizarea acestor cunoștințe și abilități, precum și pentru orice rezultate, efecte directe sau secundare obținute ca urmare a utilizării acestor cunoștințe și abilități, revine în întregime Utilizatorului.
2.4. Scopul activităților Antreprenorului este de a ajuta Utilizatorii să aleagă traseul optim, să ofere sfaturi privind pregătirea pentru drumeție și să ofere oportunitatea de a stabili contactul cu liderul grupului. Antreprenorul nu este parte în relația care poate apărea între Utilizator și liderul grupului.
3. Condiții de utilizare
3.1. Serviciile de alegere a rutei și a datelor pentru o drumeție sau ascensiune sunt furnizate Utilizatorului pe site-ul web al Antreprenorului sau apelând la numărul de telefon afișat pe site-ul Antreprenorului. Serviciile de consultanță privind pregătirea pentru o drumeție sau ascensiune sunt furnizate de către Antreprenor de la distanță într-un mod convenabil, prin acord între Antreprenor și Utilizator.
3.2. Termenul de prestare a serviciilor este determinat individual conform acordului dintre Antreprenor și Utilizator, precum și datele de începere a drumețiilor sau ascensiunilor.
3.3. Acceptarea acestui Acord determină plata de către utilizator, totală sau parțială, a costului serviciilor și înseamnă acceptarea totală și necondiționată de către Utilizator a termenilor acestui Acord și este echivalentă cu semnătura de mână a utilizatorului conform Acordului.
3.4. Din momentul in care fondurile sunt creditate in contul Antreprenorului, Oferta se considera acceptata si contractul se considera incheiat.
3.5. Procedura de acceptare:
3.5.1. Utilizatorul selectează o rută pe site-ul web al Antreprenorului și citește termenii de plată.
3.5.2. După selectarea traseului dorit, Utilizatorul completează o cerere pentru o excursie pe traseu sau contactează contractorul într-un mod convenabil.
3.5.3. Din momentul acceptării acestei Oferte, refuzul unilateral al Acordului de către utilizator este inacceptabil.
3.5.4. Serviciul este considerat prestat în momentul trimiterii unei cereri pentru o excursie sau al completării unui formular complet de participant.
3.6. Dacă există costuri asociate cu traseul ales de Utilizator, Utilizatorul le plătește independent. Iar dacă Utilizatorul, din motive personale, nu poate sau nu dorește să facă plăți pe cont propriu, liderul grupului poate face acest lucru în numele utilizatorului și pe cheltuiala acestuia. În orice caz, se consideră că achiziția de bunuri sau plata serviciilor prevăzute în prezentul alineat se efectuează direct de către utilizator. Fondurile plătite de utilizator în favoarea terților nu sunt incluse în costul serviciilor Antreprenorului.
4. Drepturile și obligațiile Antreprenorului
4.1. Artistul are dreptul:
4.1.1. Primiți de la utilizator informații necesare pentru a furniza servicii în temeiul prezentului Acord.
4.1.2. Primiți plata pentru serviciile prestate în sumele și în termenele prevăzute în prezentul Acord.
4.1.3. Publicați orice materiale și recenzii create de utilizator în timpul utilizării serviciului, fără restricții sau compensații din partea Antreprenorului.
4.2. Antreprenorul se obligă:
4.2.1. Furnizați Utilizatorului servicii în conformitate cu prezentul Acord.
4.2.2. Informați utilizatorul despre regulile și cerințele de organizare a furnizării de servicii de informații și consultanță, calitatea și conținutul acestora, drepturile și responsabilitățile utilizatorului atunci când primește servicii.
4.2.3. Oferiți utilizatorului posibilitatea de a alege în mod independent traseul drumeției și data acesteia.
4.2.4. Consiliază utilizatorul cu privire la selecția și pregătirea pentru călătorie.
4.2.5. Efectuați controlul calității furnizării propriilor servicii.
4.2.6. Dacă utilizatorul dorește, primiți o recenzie detaliată de la utilizator și postați-o pe site.
4.2.7. Țineți la zi condițiile de drumeții de pe site.
5. Drepturile și obligațiile Utilizatorului
5.1. Utilizatorul are dreptul:
5.1.1. Primiți Servicii de calitate adecvată în conformitate cu termenii contractului.
5.2. Utilizatorul se obliga:
5.2.1. Plătiți cu promptitudine taxele pentru servicii în sumele și în termenele stabilite prin prezentul Acord.
5.2.2. Respectă cerințele legislației Republicii Moldova și cerințele Acordului privind organizarea prestării serviciilor.
5.2.3. După depunerea Cererii, dar înainte de plată, informați Antreprenorul dacă Utilizatorul nu este rezident al Republicii Moldova.
5.2.4. Comparați complexitatea programului cu nivelul dumneavoastră de pregătire. Dacă nivelul tău de pregătire nu este suficient pentru a parcurge cu succes traseul, atunci abandonează călătoria sau crește nivelul de antrenament (alergare, antrenament...).
5.2.5. Purtați-vă pașaportul, asigurarea medicală și alte documente necesare excursiei.
5.2.6. Nu beți alcool, droguri etc. cu o zi înainte de data începerii drumeției și pe toată durata drumeției.
5.2.7. Urmați regulile de siguranță postate pe site-ul Antreprenorului. Ascultați cu atenție instrucțiunile liderului grupului și respectați-le.
5.2.8. Este în interesul personal și al grupului să desfășoare activități de bivuac și să folosească instrumentul cu grijă și în siguranță în timpul acesteia. Dacă nu aveți abilitățile de a utiliza instrumentul, refuzați munca relevantă. Urmați cerințele, instrucțiunile și recomandările liderului de grup.
5.2.9. Este în interesul personal și al grupului să informați prompt liderul grupului cu privire la orice deteriorare a sănătății sau vătămare.
5.2.10. Tratați cu grijă echipamentul - al dvs., primit de la Antreprenor sau de la terți.
5.2.11. După finalizarea călătoriei, returnați echipamentul Antreprenorului sau terților de la care a fost preluat, în aceeași stare ca la primire. Despăgubiți Antreprenorul sau terții pentru pierderile asociate cu deteriorarea echipamentului, dacă este cazul.
5.2.12. Utilizatorul garantează starea corespunzătoare a propriei sale stări de sănătate, care ar trebui să-i permită să facă drumeții sau urcarea pe traseul ales, precum și absența contraindicațiilor pentru drumeție sau urcare. În caz de sănătate precară, prezența unor boli, inclusiv boli infecțioase, Antreprenorul sau liderul grupului are dreptul de a refuza Utilizatorului o drumeție sau ascensiune.
5.2.13. Dacă este necesar să utilizeze anumite medicamente, Utilizatorul trebuie să se asigure în mod independent că acestea sunt disponibile în trusa personală de prim ajutor.
5.3. În cazul în care un minor primește servicii la completarea formularului, Utilizatorul este obligat să atragă atenția Antreprenorului asupra acestui lucru. Furnizarea de servicii către un minor se negociază separat și este posibilă numai dacă acest lucru este prevăzut în itinerar. Prestarea de servicii unui minor este posibilă numai în prezența reprezentanților legali ai acestuia sau a altei persoane însoțitoare care are instrucțiuni de la reprezentanții legali ai minorului.
5.2.14. Tratează natura cu grijă. Lăsați parcarea în aceeași stare sau mai bună decât atunci când erați acolo. Nu aruncați gunoi de-a lungul traseului.
6. Costul serviciilor și procedura de plată
6.1. Costul total al serviciilor furnizate Utilizatorului în temeiul acestui Acord este suma totală a fondurilor plătite de Utilizator.
6.2. Costul fiecărui serviciu specific este determinat de Antreprenor în descrierea rutei, ca o Plată în Avans, care este postată pe site-ul web al Antreprenorului sau este comunicată de Antreprenor personal Utilizatorului.
6.3. Costul serviciilor prevăzute în prezentul Contract este plătit de către utilizator în formă nenumerară prin transfer în contul curent al Antreprenorului sau prin plată pe site.
6.4. Antreprenorul are dreptul de a nu returna fondurile plătite de Utilizator pentru servicii dacă Utilizatorul a folosit serviciile de selecție și consultare a programelor, dar nu a luat parte la program.
6.5. În cazul rezilierii anticipate a Contractului la inițiativa Antreprenorului, Antreprenorul returnează fonduri numai pentru acele servicii care nu au fost furnizate de Antreprenor. În acest caz, serviciile furnizate nu vor fi compensate.
6.6. În cazul în care Utilizatorul refuză să furnizeze servicii în avans, Antreprenorul returnează plata în avans în următoarele condiții:
6.6.1. Cu mai mult de 5 zile inainte de incepere: plata in avans in intregime este retinuta de catre Utilizator in bilant sau returnata, minus comisionul sistemului de transfer.
6.6.2. Cu mai puțin de 5 zile înainte de începere: plata în avans este reținută de Antreprenor în totalitate și este nerambursabilă.
7. Responsabilitatea părților
7.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din prezentul acord, părțile răspund în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
7.2. Serviciile artistului și toate materialele aferente sunt furnizate „Așa cum sunt”, fără garanții exprese. Antreprenorul nu oferă nicio garanție, inclusiv cu privire la utilizarea informațiilor primite de către Utilizator.
7.3. Antreprenorul nu este responsabil pentru daune reale, incidentale, indirecte sau directe, profituri pierdute direct sau indirect sau pierderi de venituri, pierderi de date, performanță și alte active necorporale asociate cu a) accesul utilizatorului la servicii și utilizarea acestora sau imposibilitatea unui astfel de acces sau utilizare; b) cu materiale sau comportament, inclusiv dezonorant, ofensator sau ilegal, al oricărei terțe părți; sau c) cu acces, utilizare sau modificare neautorizată a materialelor sau informațiilor utilizatorului.
7.4. Utilizatorul este de acord că declinarea garanțiilor și limitarea răspunderii prevăzute în acești termeni și condiții reflectă o alocare rezonabilă și echitabilă a riscurilor și sunt, de asemenea, o condiție necesară pentru furnizarea de servicii de către Antreprenor la o taxă accesibilă.
7.5. Utilizatorul este de acord că orice reclamație legată de Servicii trebuie introdusă în instanță în termenul de prescripție de un (1) an de la data apariției cauzei acțiunii, în caz contrar, această cauză a acțiunii va fi nulă și neavenită.
7.6. Utilizatorul este de acord că, în cazul în care Utilizatorul nu respectă clauza 5.2 din prezentul Acord, cu privire la obligația de a efectua plata la timp, Antreprenorul are dreptul nu numai de a înceta furnizarea de servicii până la efectuarea plății, ci și de a rezilia prezentul Acord pe baza clauzei 9.1.3 din prezentul acord.
7.7. Utilizatorul înțelege și este conștient de faptul că ruta pe care a ales-o în temeiul prezentului Acord poate fi extremă și poate fi asociată cu riscuri pentru viață sau sănătate. Utilizatorul se obligă să nu depună pretenții sau procese împotriva Antreprenorului în cazul unor evenimente nefavorabile. Utilizatorul este obligat să își asigure în mod independent viața și sănătatea și să își asume în mod independent responsabilitatea pentru acestea în cazul încălcării măsurilor de siguranță postate pe site-ul Antreprenorului și explicate acestuia de către Antreprenor înainte de călătorie.
7.8. În programele derulate în afara teritoriului Republicii Moldova, liderul grupului nu este parte la prezentul Acord. Liderul grupului nu folosește călătoriile comune pentru a obține profit. Acestea limitează valoarea contribuțiilor utilizatorului la cheltuielile corespunzătoare cheltuielilor efectiv necesare pentru realizarea unei călătorii comune.
7.9. La drumeții pe trasee din afara teritoriului Republicii Moldova, serviciile Antreprenorului în temeiul prezentului Acord și faptul de a face drumeții pe traseu împreună cu conducătorul grupului nu sunt un tot și constituie subiecte de drept diferite.
7.10. Artistul și liderul grupului nu sunt responsabili pentru acțiunile terților, inclusiv pentru cele ilegale, și pentru consecințele unor astfel de acțiuni.
7.11. Antreprenorul și liderul grupului nu sunt responsabili și nu oferă despăgubiri pentru consecințele negative survenite din cauza: nesiguranța informațiilor furnizate de Utilizator, anularea sau modificarea orelor de zbor, modificările de către Utilizator a condițiilor de serviciu (ședere în hoteluri, întârzieri...), pierderi de bagaje, documente și alte valori ale utilizatorului, decizii, acțiuni sau inacțiuni ale terților, inclusiv autorităților țării pe teritoriul căreia trece traseul de drumeție sau alpinism.
7.12. Utilizatorul este obligat să compenseze pierderile și daunele cauzate de el și de acțiunile sale. Inclusiv compensarea Antreprenorului sau a liderului de grup pentru amenzile plătite pentru client.
7.13. În caz de probleme și reclamații, Utilizatorul este obligat să contacteze Antreprenorul cu acestea. În cazul în care în timpul prestării serviciilor Utilizatorul nu a contactat Antreprenorul, se consideră că serviciile au fost furnizate cu o calitate înaltă și fără reclamații și au fost acceptate de către utilizator.
7.14. Costurile asociate cu încetarea anticipată a deplasării de-a lungul rutei cu un grup, inclusiv costul de evacuare a utilizatorului, indiferent de motiv, sunt suportate de utilizator.
8. Forță majoră
8.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor dacă această neîndeplinire a obligațiilor este cauzată de împrejurări independente de voința părților, și anume: acțiuni militare, dezastre naturale, accidente provocate de om și alte accidente, greve, blocaje, acte ale autorităților sau ale conducerii, etc., ceea ce face imposibilă îndeplinirea termenilor acestui Acord (denumit în continuare Forță Majoră).
8.2. Forța majoră se aplică, iar Partea pentru care s-a produs este eliberată de răspundere pentru încălcarea termenilor prezentului Acord dacă există confirmarea scrisă (încheiere, certificat) a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova cu privire la apariția forței. majoră.
8.3. Partea pentru care apare forța majoră se obligă să notifice imediat cealaltă parte și să furnizeze documente care confirmă forța majoră.
8.4. Din momentul primirii unei astfel de notificări de către cealaltă parte, îndeplinirea termenilor prezentului Contract încetează pe toată perioada de forță majoră.
8.5. În cazul unor circumstanțe de forță majoră care durează mai mult de 1 lună, fiecare parte are dreptul de a iniția rezilierea contractului.
9. Rezilierea contractului
9.1. Acest acord este reziliat:
9.1.1. Prin acordul părților;
9.1.2. În cazul în care Partea la Acord nu își poate îndeplini obligațiile din cauza adoptării unor reglementări care au modificat condițiile stabilite prin prezentul Acord și oricare dintre Părți nu este de acord cu modificările aduse Acordului.
9.1.3. În cazurile de încălcare de către Utilizator a condițiilor prevăzute în clauze. 5.2, 12.1 din prezentul acord.
9.1.4. În alte cazuri prevăzute de prezentul Acord și de legislația actuală a Republicii Moldova.
10. Prelucrarea datelor cu caracter personal
10.1. Utilizatorul confirmă că își dă consimțământul în mod voluntar și gratuit la prelucrarea datelor sale cu caracter personal (inclusiv numele, prenumele și patronimul, locul de înregistrare și/sau locul real de reședință, numărul de identificare, datele de înregistrare de stat; detalii bancare, telefon numere și adrese de e-mail etc. .d.) în baza de date cu caracter personal a Antreprenorului „Utilizatori”, inclusiv colectarea, înregistrarea, includerea în baza de date, acumularea, stocarea, adaptarea, modificarea, actualizarea, utilizarea, distribuirea (distribuirea, transferul), depersonalizarea, distrugerea datelor cu caracter personal într-o bază de date de pe teritoriul Republicii Moldova în vederea îndeplinirii obligațiilor care decurg din prezentul acord și pentru asigurarea realizării relațiilor fiscale, a relațiilor economice, a relațiilor civile și a relațiilor în domeniul contabilității. Utilizatorul este de acord cu transferul datelor sale personale către terți în volumele minime necesare și numai în scopul îndeplinirii obligațiilor din prezentul Acord care corespund motivelor obiective pentru colectarea datelor relevante.
10.2. Utilizatorul confirmă că a fost informat cu privire la drepturile sale definite de Legea Republicii Moldova „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal” LEGEA Nr. 133 din 07/08/2011, cu modificările și completările ulterioare, scopul prelucrării și colectării date personale.
11. Perioada de valabilitate a ofertei
11.1. Prezenta Ofertă Publică intră în vigoare din momentul în care este postată pe Site-ul Antreprenorului și este valabilă până la retragerea acesteia de către Antreprenor.
11.2. Antreprenorul are dreptul în orice moment de a aduce modificări termenilor Ofertei și/sau de a retrage Oferta în orice moment, la discreția sa. În cazul în care Antreprenorul face modificări la Ofertă, astfel de modificări intră în vigoare din momentul în care textul modificat al Ofertei este postat pe site-ul web al Antreprenorului, cu excepția cazului în care o perioadă diferită pentru intrarea în vigoare a modificărilor este specificată direct în textul modificat. oferi.
12. Proprietatea intelectuală
12.1. Antreprenorul acordă Utilizatorului o licență limitată, personală, neexclusivă și revocabilă pentru orice materiale sau informații obținute în procesul de furnizare a serviciilor sau pe Site. Utilizatorul poate folosi materialele și orice informații furnizate ca parte a serviciilor sau pe Site numai pentru uz personal, necomercial, cu excepția cazului în care Utilizatorul a primit permisiunea scrisă de la Antreprenor pentru a le utiliza în alte scopuri.
12.2. Utilizatorul este de acord să creeze și să utilizeze un singur cont și să nu transfere accesul sau acreditările pentru a-l accesa către terți.
12.3. Utilizarea serviciilor nu conferă Utilizatorului niciun drept material sau de proprietate intelectuală asupra Serviciilor sau materialelor utilizate.
12.4. Utilizatorul acordă Antreprenorului drepturile de utilizare a informațiilor create ca urmare a prestării serviciilor. Inclusiv fotografii, înregistrări audio și video care conțin imaginea sau vocea utilizatorului, feedback-ul utilizatorului, informații că Utilizatorul este Utilizator al Contractorului.
13. Dispoziții finale
13.1. Părțile au convenit că orice dispute și pretenții vor fi soluționate de părți prin negocieri.
13.2. Părțile înțeleg că Serviciile sunt furnizate de către Antreprenor, care este înregistrat și operează în conformitate cu legile Republicii Moldova, al cărui loc de reședință este înregistrat și în Republica Moldova.
13.3. Prin acceptarea acestei Oferte, Utilizatorul este de acord că toate litigiile legate de acest Acord vor fi luate în considerare în conformitate cu legislația Republicii Moldova fără a lua în considerare regulile de conflict de legi. Utilizatorul este de asemenea de acord că toate astfel de litigii sunt de competența exclusivă a instanțelor din Republica Moldova.
13.4. Titlurile utilizate în articolele și paragrafele acestei Oferte sunt folosite doar pentru referințe și pentru ușurința de utilizare a textului. Aceste titluri nu pot fi interpretate ca definind, limitând, schimbând sau afectând înțelesul și conținutul termenilor acestei Oferte sau a oricărei părți a acesteia.
13.5. Dacă oricare dintre prevederile acestei Oferte este declarată nevalidă, atunci valabilitatea celorlalte prevederi ale acesteia nu se pierde.
13.6. În toate cazurile neprevăzute de această ofertă, Părțile se ghidează după legislația în vigoare a Republicii Moldova.
13.7. Locul încheierii acordului: Chișinău, Republica Moldova.
14. Detalii ale Antreprenorului
Beneficiar: ADVENTURETIME SRL
Cod fiscal: 1022600010884
Contul beneficiarului/IBAN: MD95AG000000022514723192
Banca beneficiarului: BC "MAIB" SA Sucursala Stefan cel Mare
Codul Băncii: AGRNMD2X885

Optează pentru cele mai bune cu noi

Vă oferim tot ce este mai bun!

Regulile ofertei publice 1

Caiace confortabile

Regulile ofertei publice 2

Trasee noi

Regulile ofertei publice 3

Instructori cu experiență

Regulile ofertei publice 4

Vacanță în familie

Regulile ofertei publice 5

Drumeții unice

Regulile ofertei publice 6
Însoțitori
Cărucior de cumpărături